• NAPISZ DO NAS: REDAKCJA@METALSERW.PL

Czym się zajmuje i kto pełni nadzór budowlany?

Kategoria: Budownictwo
13 lutego 2022

Należy wiedzieć, że do zadań organów nadzoru budowlanego należy między innymi:

a). badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych.

b). kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego.

c). kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej.

d). współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Wiedzmy też, że nadzór budowlany zajmuje się sprawami samowoli budowlanej, czyli wykonaniem inwestycji bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia albo sprzecznie z pozwoleniem i zgłoszeniem, prowadzeniem w budynku robót zagrażających bezpieczeństwu i wszystkimi innymi sprawami mogącymi doprowadzić do pogorszenia obiektu lub niemożności korzystania z niego.

Natomiast kto pełni nadzór budowlany? Należy wiedzieć, że zadania nadzoru budowlanego wykonują (od najniższego do najwyższego szczebla):

a). powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

b). wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

c). Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Warto wiedzieć, że w zasadzie w praktyce każda sprawa zaczyna się od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, której dotyczy sprawa. To do tego właśnie organu trzeba się zatem zwrócić, kiedy chcemy zgłosić zakończenie własnej inwestycji albo mamy wątpliwości co do legalności robót budowlanych prowadzonych przez sąsiada.