• NAPISZ DO NAS: REDAKCJA@METALSERW.PL

Jak współpraca między firmami wpływa na innowacyjność? 

Kategoria: Biznes
13 lutego 2022

Ekonomiści są zgodni co do tego, jak ogromne znaczenie dla innowacyjności ma współpraca. Jej formy różnią się między sobą. Klaster gospodarczy to gęsta sieć firm i instytucji na terenie danego regionu geograficznego. W skład klastra wchodzą firmy produkcyjne, dostawcy surowców, usługodawcy, firmy z branż pokrewnych oraz instytucje publiczne. 

W gospodarce opartej na wiedzy są one nieocenionym źródłem innowacji. Współpraca między różnymi przedsiębiorstwami przyczynia się do ich specjalizacji, co przekłada się na większą efektywność.

Klaster gospodarczy

Klaster składa się z podstawowej grupy wysoce wyspecjalizowanych firm z tej samej branży. Będzie również wiele firm wspierających, które dostarczają towary i usługi dla kluczowych branż w klastrze. Wsparcie rządowe jest zwykle w formie stworzenia infrastruktury do użytku przez główne gałęzie przemysłu. Wspieranie biznesu oznacza danie innowacyjnej gospodarce większej szansy na znalezienie rozwiązań.

Powiązania kooperacyjne firm to ważna część biznesu. Współpraca umożliwia uczestnikom wymianę cennych informacji, które pomagają obu stronom udoskonalać ich bazy wiedzy i pracować w sposób efektywny pod względem czasu i zasobów. Kiedy dwie lub więcej firm współpracuje – co jest coraz bardziej powszechne – ich partnerstwo zdobędzie reputację wśród klientów i innych interesariuszy. 

Dzięki temu, że firmy ze sobą współpracują, a nie konkurują, są w stanie wypracować większą wartość. Firmy zmuszone są do działania w wymagającym otoczeniu, a kooperacja pozwala redukować ryzyko, a także wprowadzać nową jakość konkurencyjną w postaci nowych form zarządzania i strategii marketingowych.

Korzyści 

Dołączenie do klastra daje wiele wymiernych korzyści danej firmie na poziomie wewnętrznej organizacji. Regiony klastrowe są ważnym źródłem miejsc pracy. Ponieważ klaster sygnalizuje szansę i zmniejsza ryzyko relokacji dla pracowników, może być również łatwiej przyciągnąć utalentowanych ludzi z innych lokalizacji, co jest decydującą zaletą w niektórych branżach.

Korzyści z dołączania do klastrów są zarówno finansowe, jak i niefinansowe. Wśród innych korzyści będących skutkiem dołączenia do klastra można wymienić niższe koszty transakcyjne, lepszy dostęp do informacji, ułatwiona możliwość tworzenia nowych rynków zbytu i łatwiejszy dostęp do specjalistów. 

Specjalista to szerokie pojęcie dla osób, które są ekspertami w określonym aspekcie pracy, a nie pracują bardziej ogólnie w tej dziedzinie. Specjalista potrafi tworzyć magię. Jeśli są bardzo kompetentni, mogą pomóc w osiągnięciu wyniku, o którym inni mogliby tylko pomarzyć. W dzisiejszej, wysoko wyspecjalizowanej gospodarce są oni na wagę złota.

Rozwój

Rozpowszechnienie się struktur klastrowych przekłada się na zwiększenie innowacyjności całej gospodarki. Jest to niezwykle ważne, jeśli chcemy dogonić tempo rozwoju krajów wysokorozwiniętych. Ponieważ wiele krajów odchodzi od przemysłowego modelu produkcji w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, ekonomia innowacji staje się coraz bardziej istotna. Innowacje mogą prowadzić do wyższej produktywności, co oznacza, że ten sam nakład generuje większą produkcję. Wraz ze wzrostem wydajności wytwarzanych jest więcej różnorodnych towarów i usług – gospodarka się rozwija.